O szkoleniu
Szkolenie „Cybersecurity Prevention & Countermeasures” jest kontynuacją szkolenia CIC i zawiera bardziej zaawansowane informacje na temat instalacji, konfiguracji i zarządzania zaporami ogniowymi w celu ochrony sieci korporacyjnej. Uczestnicy zapoznają się z teorią i konfiguracją przechwytywania przepływających danych, identyfikacją treści i aplikacji odpowiedzialnych za komunikację, identyfikacją użytkowników. Kurs obejmuje także konfigurację, VPN GlobalProtect, High Avalability z użyciem klastra urządzeń, monitorowanie, logowanie do zewnętrznych serwerów i raportowanie z zapór ogniowych.

Korzystając z zapór ogniowych nowej generacji Palo Alto Networks, uczestnicy nauczą się:

 • deszyfrować komunikację SSL i zarządzać certyfikatami,
 • identyfikować nieznane złośliwe oprogramowanie, exploity zero-day i zaawansowane trwałe zagrożenia,
 • konfigurować i wdrażać ochronę strefową, polityki bezpieczeństwa,
 • stosować bezpieczną komunikację z urządzeniami mobilnymi,
 • wdrażać i konfigurować monitorowanie, logowanie i raportowanie,
 • konfigurować wysoką dostępność zapory poprzez klaster dwóch urządzeń w trybie active/passive i active/active.

Dla kogo?
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które poszukują pracy w branży informatycznej i telekomunikacyjnej (ICT) oraz osób pasjonujących się dziedziną bezpieczeństwa sieci komputerowych. Zalecana jest:

Materiały
Obowiązujący materiał szkoleniowy zawarty jest w curriculum w postaci interaktywnego interfejsu graficznego. Materiał chroniony jest prawami autorskimi Palo Alto Networks. Uczestnik otrzymuje dostęp do curriculum, drukowane materiały ćwiczeń oraz dostęp do platformy e-learningowej https://www.panacademy.net. Nie ma obowiązku zakupu dodatkowych materiałów lub książek.

Certyfikat ukończenia szkolenia
Uczestnicy otrzymują autoryzowane przez Palo Alto Networks certyfikaty ukończenia szkolenia.

Egzamin zawodowy
Szkolenie przygotowuje do opcjonalnego międzynarodowego egzaminu zawodowego: PCNSA (Palo Alto Networks Security Administrator)

Liczba godzin i rodzaj zajęć
Szkolenie prowadzone jest w trybie Blended Distance Learning co oznacza naukę mieszaną stacjonarną w laboratorium, sali wykładowej oraz pracę zdalną.
Liczba godzin: 50h

Wykłady w trybie stacjonarnym: 6h

Ćwiczenia w trybie stacjonarnym: 6h
Wideo i czytanie online: 16h
Ćwiczenia w trybie online: 22h

Kiedy? Szkolenie organizowane w weekendy w cyklu co dwa tygodnie. Uczestnik otrzymuje dostęp do zasobów sprzętowych online dzięki czemu 24h/dobę może konfigurować i ćwiczyć zdobytą wiedzę.
Aktualne terminy szkoleń

Gdzie? Fundacja PolitechNET
Laboratorium komputerowe wyposażone w zestaw urządzeń sieciowych i sprzętowych firewalli Palo Alto oraz sala konferencyjna Fundacji PolitechNET w Inkubatorze Politechniki Białostockiej
ul. Zwierzyniecka 10
15-333 Białystok

punkt G na mapie

Program szkolenia:

 • Moduł 1: Deszyfrowanie i zarządzanie certyfikatami
  -> Odszyfrowanie i wyświetlenie danych przepływających przez firewall.
 • Moduł 2: Analiza zagrożeń i ochrona przed malware, wirusami, zero-day atack
  -> Integracja WildFire z architekturą bezpieczeństwa, badanie zawartości pliku na podstawie bazy sygnatur plików i eksport do chmury WildFire.
 • Moduł 3: Identyfikacja użytkownika końcowego
  -> Zapoznanie z uwierzytelnianiem za pomocą agenta User-ID oraz polityki bezpieczeństwa na podstawie id użytkownika.
 • Moduł 4: Zabezpieczenia dostępu zdalnego
  -> Konfigurowanie VPN i certyfikatów uwierzytelniania zapory ogniowej, profile bezpieczeństwa.
 • Moduł 5: Monitorowanie i raportowanie
  -> Konfigurowanie filtrów, aby zawęzić wyniki wyświetlania w interakcji z Application Command Center.
 • Moduł 6: Wysoka dostępność urządzenia zabezpieczającego HA
  -> Konfigurowanie wysokiej dostępności zapory HA poprzez klaster dwóch zapór w trybie active/passive i active/active.

Koszt
Koszt brutto bez uwzględnienia rabatów: 2 150,00 zł.
(4 równe raty miesięczne).
Rabaty:
300 zł – student/uczeń/absolwent.

Zgłoszenie uczestnictwa
Zarezerwuj sobie miejsce już dziś i wypełnij zgłoszenie uczestnictwa

Print Friendly, PDF & Email