O szkoleniu
Szkolenie Palo Alto ESD (wcześniejsza nazwa CPC – Cybersecurity Prevention & Countermeasures) jest kontynuacją szkolenia Palo Alto CIC i zawiera treści dotyczące instalacji, konfiguracji i zarządzania zaporami ogniowymi w celu ochrony sieci korporacyjnej. Uczestnicy zapoznają się z teorią i konfiguracją przechwytywania przepływających danych, identyfikacją treści i aplikacji odpowiedzialnych za komunikację, identyfikacją użytkowników. Kurs obejmuje także konfigurację VPN GlobalProtect, High Avalability z użyciem klastra urządzeń, monitorowanie, logowanie do zewnętrznych serwerów i raportowanie z zapór ogniowych.

Korzystając z zapór ogniowych nowej generacji Palo Alto Networks, uczestnicy nauczą się:

 • deszyfrować komunikację SSL i zarządzać certyfikatami,
 • identyfikować nieznane złośliwe oprogramowanie, exploity zero-day i zaawansowane trwałe zagrożenia,
 • konfigurować i wdrażać ochronę strefową, polityki bezpieczeństwa,
 • stosować bezpieczną komunikację z urządzeniami mobilnymi,
 • wdrażać i konfigurować monitorowanie, logowanie i raportowanie,
 • konfigurować wysoką dostępność zapory poprzez klaster dwóch urządzeń w trybie active/passive i active/active.

Dla kogo?
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które poszukują pracy w branży informatycznej i telekomunikacyjnej (ICT) oraz osób pasjonujących się dziedziną bezpieczeństwa sieci komputerowych. Zalecana jest:

 • podstawowa znajomość obsługi komputera,
 • podstawowa wiedza z zakresu sieci komputerowych,
 • umiejętność czytania materiałów w języku angielskim.
 • zalecane jest ukończenie szkolenia ESM (Enterprise Security Management)

Materiały
Obowiązujący materiał szkoleniowy udostępniony jest w postaci interaktywnego interfejsu graficznego. Materiał chroniony jest prawami autorskimi Palo Alto Networks. Uczestnik otrzymuje:

 • dostęp do wykładów w postaci wideokonferencji z instruktorem,
 • dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie e-learningowej https://paloaltonetworksacademy.net,
 • dostęp zdalny do laboratorium sprzętu sieciowego Palo Alto Netlab,
 • dostęp do firewalli Palo Alto w naszym laboratorium (dostępne zdalnie lub stacjonarnie, 7 szt. PA-3000, 30 szt. routery i przełączniki Cisco),
 • drukowane materiały ćwiczeń (nie ma obowiązku zakupu dodatkowych materiałów lub książek),

Certyfikat ukończenia szkolenia
Uczestnicy otrzymują autoryzowane przez Palo Alto Networks certyfikaty ukończenia szkolenia.

Egzamin zawodowy
Szkolenie przygotowuje do opcjonalnego międzynarodowego egzaminu zawodowego: PCNSA (Palo Alto Networks Security Administrator)

Liczba godzin i rodzaj zajęć
Zajęcia prowadzone są w trybie 100% zdalnym (wideokonferencja z instruktorem, ćwiczenia, materiał szkolenia i testy wiedzy). Osoby zainteresowane mogą uczestniczyć równolegle w zajęciach stacjonarnych. Uczestnik sam decyduje w jakim trybie chce uczestniczyć i może zmieniać tryb zajęć w dowolnym momencie.
Liczba godzin: 50h

Wykłady w trybie zdalnym lub stacjonarnym: 6h
Ćwiczenia w trybie zdalnym lub stacjonarnym: 6h
Materiał szkoleniowy interaktywny z testami wiedzy: 16h
Ćwiczenia konfiguracyjne Netlab: 22h

Kiedy?
Etap I (indywidualny) rozpoczyna się natychmiast po zarejestrowaniu się na szkolenie i realizowany jest w tempie wyznaczanym przez uczestnika.
Osoba zainteresowana nie musi czekać na Etap II szkolenia z instruktorem. Może rozpocząć kurs w dowolnym momencie w formie zdalnej, indywidualnej. Może także na tym etapie ukończyć szkolenie z certyfikatem. Uczestnik oprócz dostępu do platformy edukacyjnej otrzymuje drukowaną książkę ćwiczeń, zdalny dostęp do sprzętu fizycznego w laboratorium stacjonarnym i zdalny dostęp do ćwiczeń konfiguracyjnych Netlab. Na tym etapie instruktor zapewnia wsparcie, kontakt, weryfikację zadań. 

Etap II (z instruktorem)
Uczestnik Etapu I może przejść do Etapu II po zebraniu się grupy uczestników. Na tym etapie odbędą się wykłady i ćwiczenia z instruktorem w trybie zdalnym poprzez wideokonferencje (7 spotkań, niedziela godz. 14:00-15:30). Osoby zainteresowane będą mogły uczestniczyć w wykładach także w trybie stacjonarnym.

Gdzie? Fundacja PolitechNET
Zdalnie lub w laboratorium komputerowym wyposażonym w zestaw urządzeń sieciowych i sprzętowych firewalli Palo Alto oraz sala konferencyjna Fundacji PolitechNET w Inkubatorze Politechniki Białostockiej
ul. Zwierzyniecka 10
15-333 Białystok

punkt G na mapie

Program szkolenia:

 • Moduł 1: Deszyfrowanie i zarządzanie certyfikatami
  -> Odszyfrowanie i wyświetlenie danych przepływających przez firewall.
 • Moduł 2: Analiza zagrożeń i ochrona przed malware, wirusami, zero-day atack
  -> Integracja WildFire z architekturą bezpieczeństwa, badanie zawartości pliku na podstawie bazy sygnatur plików i eksport do chmury WildFire.
 • Moduł 3: Identyfikacja użytkownika końcowego
  -> Zapoznanie z uwierzytelnianiem za pomocą agenta User-ID oraz polityki bezpieczeństwa na podstawie id użytkownika.
 • Moduł 4: Zabezpieczenia dostępu zdalnego
  -> Konfigurowanie VPN i certyfikatów uwierzytelniania zapory ogniowej, profile bezpieczeństwa.
 • Moduł 5: Monitorowanie i raportowanie
  -> Konfigurowanie filtrów, aby zawęzić wyniki wyświetlania w interakcji z Application Command Center.
 • Moduł 6: Wysoka dostępność urządzenia zabezpieczającego HA
  -> Konfigurowanie wysokiej dostępności zapory HA poprzez klaster dwóch zapór w trybie active/passive i active/active.

Koszt
Etap I (indywidualny): 900,00 zł brutto

Etap II (z instruktorem):
– absolwenci szkoleń i studenci dowolnej uczelni: 1700,00 zł brutto
– pozostałe osoby: 2000,00 zł brutto

Opłata może zostać rozłożona na 4 miesięczne raty 0%.

Zgłoszenie uczestnictwa
Zarezerwuj sobie miejsce już dziś i wypełnij zgłoszenie uczestnictwa

Print Friendly, PDF & Email