O szkoleniu
W trakcie szkolenia „CyberSecurity Infrastructure Configuration” uczestnicy zyskają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu instalowania, konfigurowania i zarządzania zaporami ogniowymi Next-Generation. Omówione zostaną także elementy ochrony sieci przedsiębiorstwa w innych obszarach niż na brzegu sieci, metody zapobiegania zagrożeniom, funkcje monitorowania i raportowania zapór ogniowych następnej generacji.

Dla kogo?
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które poszukują pracy w branży informatycznej i telekomunikacyjnej (ICT) oraz osób pasjonujących się dziedziną bezpieczeństwa sieci komputerowych. Zalecana jest:

 • podstawowa znajomość obsługi komputera,
 • podstawowa wiedza z zakresu sieci komputerowych,
 • umiejętność czytania materiałów w języku angielskim.

Materiały
Obowiązujący materiał szkoleniowy zawarty jest w curriculum w postaci interaktywnego interfejsu graficznego. Materiał chroniony jest prawami autorskimi Palo Alto Networks. Uczestnik otrzymuje dostęp do curriculum, drukowane materiały ćwiczeń oraz dostęp do platformy e-learningowej https://www.panacademy.net. Nie ma obowiązku zakupu dodatkowych materiałów lub książek.

Certyfikat ukończenia szkolenia
Uczestnicy otrzymują autoryzowane przez Palo Alto Networks certyfikaty ukończenia szkolenia.

Egzamin zawodowy
Szkolenie przygotowuje do opcjonalnego międzynarodowego egzaminu zawodowego: PCNSA (Palo Alto Networks Security Administrator)

Liczba godzin i rodzaj zajęć
Szkolenie prowadzone jest w trybie Blended Distance Learning co oznacza naukę mieszaną stacjonarną w laboratorium, sali wykładowej oraz pracę zdalną.
Liczba godzin: 50h

Wykłady w trybie stacjonarnym: 6h

Ćwiczenia w trybie stacjonarnym: 6h
Wideo i czytanie online: 16h
Ćwiczenia w trybie online: 22h

Kiedy? Szkolenie organizowane jest w cyklach rocznych od października do czerwca.
Aktualne terminy szkoleń

Gdzie? Fundacja PolitechNET
Laboratorium komputerowe wyposażone w zestaw urządzeń i sala konferencyjna Fundacji PolitechNET w Inkubatorze Politechniki Białostockiej
ul. Zwierzyniecka 10
15-333 Białystok

punkt G na mapie

Program szkolenia:

 • Moduł 1: Planowanie architektury bezpieczeństwa
  -> Przyjrzyj się sprzętowi i oprogramowaniu nowej generacji Palo Alto Networks.
 • Moduł 2: Podstawowa konfiguracja zapór ogniowych typu Next-Generation
  -> Sprawdź logikę przepływu danych przez zapory ogniowej Palo Alto Networks i weź udział we wstępnej konfiguracji zapory.
 • Moduł 3: Polityki cyberbezpieczeństwa
  -> Analiza zasad bezpieczeństwa i translacji adresów sieciowych lub NAT, konfiguracja zapory.
 • Moduł 4: Identyfikacja aplikacji odpowiedzialnych za komunikację przepływającą przez zaporę
  -> Konfiguruj rozpoznanie aplikacji oraz twórz reguły zapory sieciowej, aby zezwalać na określone aplikacje lub je blokować.
 • Moduł 5: Antywirus / Anti-Spyware / Blokowanie plików
  -> Konfiguruj identyfikację złośliwego oprogramowania za pomocą ochrony antywirusowej zapory nowej generacji i zasad bezpieczeństwa antyspyware.
 • Moduł 6: Filtrowanie URL (Uniform Resource Locator Filtering)
  -> Filtruj na podstawie adresów internetowych URL i treści.

Koszt
Koszt brutto bez uwzględnienia rabatów: 2 150,00 zł.
(4 równe raty miesięczne).
Rabaty:
300 zł – student/uczeń/absolwent
50% – uczestnik szkolenia „CyberSecurity Esentials”
Rabaty nie łączą się.

Zgłoszenie uczestnictwa
Zarezerwuj sobie miejsce już dziś i wypełnij zgłoszenie uczestnictwa

Print Friendly, PDF & Email